Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej
      System ISZTAR - Informacja Taryfowa
  Język danych : PL  EN  FR  DE    

 Strona główna      Wiadomości dnia      Kontakt      Pomoc      FAQ     
 
> Przeglądanie Taryfy
> Wyszukiwanie tekstowe
> Wyszukiwanie obszaru geograficznego
> Przeglądanie informacji wstępnych
> Kursy przeliczeniowe walut
> Przeglądanie kontyngentów

Przeglądanie kontyngentów


Przeszukiwanie bazy danych jest możliwe poprzez podanie kodu kraju pochodzenia i/lub numeru kontyngentu i/lub daty referencyjnej i/lub statusu krytycznego i/lub wystąpienia zablokowania (według daty referencyjnej jeśli podano) i/lub wystąpienia zawieszenia (według daty referencyjnej jeśli podano). 

Pochodzenie

Numer kontyngentu

Data referencyjna

Status Krytyczny

Okresy zablokowania

Okresy zawieszenia

Data wyczerpania

  

  
   ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PRAWA AUTORSKIE - Informacje na tej stronie podlegają następującym zasadom odpowiedzialności i praw autorskich