Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej
      System ISZTAR - Informacja Taryfowa
  Język danych : PL  EN  FR  DE    

 Strona główna      Wiadomości dnia      Kontakt      Pomoc      FAQ     
 
> Przeglądanie Taryfy
> Wyszukiwanie tekstowe
> Wyszukiwanie obszaru geograficznego
> Przeglądanie informacji wstępnych
> Kursy przeliczeniowe walut
> Przeglądanie kontyngentów

Wiadomości dnia (PL):

  • 10.03.2014 Informujemy, że w związku z interpretacją Departamentu Podatku od Towarów i Usług z dnia 17 lutego 2014 r. monety, będące przedmiotami kolekcjonerskimi zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), klasyfikowane do kodów 71181000 i 71189000 zostały objete 8% stawką podatku VAT.
  • UWAGA!!! Informujemy, że w Systemie ISZTAR stawki podatku akcyzowego zostały przypisane wyłącznie do tych kodów CN, które wymienione zostały w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 Nr 3, poz.11). Brak informacji o wysokości stawki podatku akcyzowego przy danym kodzie nomenklatury nie oznacza, że dany towar nie jest objęty akcyzą. Przy naliczaniu podatku akcyzowego mają zastosowanie przepisy obowiązującej ustawy i rozporządzeń wykonawczych do ustawy.
  • Informujemy, że na oknie "Warunki stosowania środka" pod linkiem "Pomoc specyficzna" dostępne są szczegółowe wyjaśnienia w zakresie warunków stosowania środka
  • Informujemy, że w zakładce "Kursy przeliczeniowe walut" zamieszczona została informacja o miejscu publikacji obowiazujących kursów przeliczeniowych walut - seria i numer Dziennika Urzedowego UE
  • Informujemy, że na stronie przeglądarki przywrócona została prezentacja środka 478 Zezwolenie wywozu (eksportu) (Dual use)
  
   ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PRAWA AUTORSKIE - Informacje na tej stronie podlegają następującym zasadom odpowiedzialności i praw autorskich