Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej
      System ISZTAR - Informacja Taryfowa
  Język danych : PL  EN  FR  DE    

 Strona główna      Wiadomości dnia      Kontakt      Pomoc      FAQ     
 
> Przeglądanie Taryfy
> Wyszukiwanie tekstowe
> Wyszukiwanie obszaru geograficznego
> Przeglądanie informacji wstępnych
> Kursy przeliczeniowe walut
> Przeglądanie kontyngentów

Drzewo nomenklatury

Data ważności danych: 2012/10/15

Sekcja  IZwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego
Sekcja  IIProdukty pochodzenia roślinnego
Sekcja  IIITłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego
Sekcja  IVGotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu
   Dział  16

PRZETWORY Z MIĘSA, RYB LUB SKORUPIAKÓW, MIĘCZAKÓW LUB POZOSTAŁYCH BEZKRĘGOWCÓW WODNYCH

   Dział  17

CUKRY I WYROBY CUKIERNICZE

   Dział  18

KAKAO I PRZETWORY Z KAKAO

   Dział  19

PRZETWORY ZE ZBÓŻ, MĄKI, SKROBI LUB MLEKA; PIECZYWA CUKIERNICZE

   Dział  20

PRZETWORY Z WARZYW, OWOCÓW, ORZECHÓW LUB POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ROŚLIN

   Dział  21

RÓŻNE PRZETWORY SPOŻYWCZE

  TN084
   Dział  22

NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET

       2201

Wody, włącznie z naturalnymi lub sztucznymi wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego ani aromatyzującego; lód i śnieg

  TN084
       2202

Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 2009

  TN084
       2203

Piwo otrzymywane ze słodu

  TN084
      

- W pojemnikach o objętości 10 litrów lub mniejszej

       - - 2203 00 01

- - W butelkach


WIT
       - - 2203 00 09

- - Pozostałe

       - 2203 00 10

- W pojemnikach o objętości większej niż 10 litrów

       2204

Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz gronowy, inny niż ten objęty pozycją 2009

       2205

Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi

  TN084
       2206

Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

  TN084
       2207

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone

       2208

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe

       2209

Ocet i namiastki octu otrzymane z kwasu octowego

  TN084
   Dział  23

POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOWA PASZA DLA ZWIERZĄT

   Dział  24

TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIU

Sekcja  VProdukty mineralne
Sekcja  VIProdukty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych
Sekcja  VIITworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku
Sekcja  VIIISkóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i wyroby z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników)
Sekcja  IXDrewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny; korek i wyroby z korka; wyroby ze słomy, z esperanto i innych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny
Sekcja  XŚcier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady); papier lub tektura oraz wyroby z nich
Sekcja  XIMateriały i wyroby włókiennicze
Sekcja  XIIObuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i ich części; preparowane pióra i wyroby z nich; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkich
Sekcja  XIIIWyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła
Sekcja  XIVPerły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monety
Sekcja  XVMetale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych
Sekcja  XVIMaszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; części do nich; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeń
Sekcja  XVIIPojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe
Sekcja  XVIIIPrzyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; zegary ścienne i zegarki naręczne; instrumenty muzyczne; ich części oraz akcesoria
Sekcja  XIXBroń i amunicja; części i akcesoria
Sekcja  XXWyroby różne
Sekcja  XXIDzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki
  
   ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PRAWA AUTORSKIE - Informacje na tej stronie podlegają następującym zasadom odpowiedzialności i praw autorskich