Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej
      System ISZTAR - Informacja Taryfowa
  Język danych : PL  EN  FR  DE    

 Strona główna      Wiadomości dnia      Kontakt      Pomoc      FAQ     
 
> Przeglądanie Taryfy
> Wyszukiwanie tekstowe
> Wyszukiwanie obszaru geograficznego
> Przeglądanie informacji wstępnych
> Kursy przeliczeniowe walut
> Przeglądanie kontyngentów

Drzewo nomenklatury

Data ważności danych: 2018/10/22

Sekcja  IZwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcegoUwagi
Noty
Klasyfikacja
Sekcja  IIProdukty pochodzenia roślinnegoUwagi
Noty
Sekcja  IIITłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnegoUwagi
Noty
Sekcja  IVGotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniuUwagi
Noty
Klasyfikacja
Sekcja  VProdukty mineralneUwagi
Noty
Sekcja  VIProdukty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnychUwagi
Noty
Klasyfikacja
   Dział  28

CHEMIKALIA NIEORGANICZNE; ORGANICZNE LUB NIEORGANICZNE ZWIĄZKI METALI SZLACHETNYCH, METALI ZIEM RZADKICH, PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH LUB IZOTOPÓW

Uwagi
Noty
Klasyfikacja
   Dział  29

CHEMIKALIA ORGANICZNE

Uwagi
Aneksy
Noty
Klasyfikacja
   Dział  30

PRODUKTY FARMACEUTYCZNE

Uwagi
Noty
Klasyfikacja
   Dział  31

NAWOZY

Uwagi
Noty
   Dział  32

EKSTRAKTY GARBNIKÓW LUB ŚRODKÓW BARWIĄCYCH; GARBNIKI I ICH POCHODNE; BARWNIKI, PIGMENTY I POZOSTAŁE SUBSTANCJE BARWIĄCE; FARBY I LAKIERY; KIT I POZOSTAŁE MASY USZCZELNIAJĄCE; ATRAMENTY

Uwagi
Noty
Klasyfikacja
       3201

Ekstrakty garbników pochodzenia roślinnego; garbniki i ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne

Noty
Klasyfikacja   TN701
       3202

Syntetyczne, organiczne substancje garbujące; nieorganiczne substancje garbujące; preparaty garbujące, nawet zawierające naturalne substancje garbujące; preparaty enzymatyczne do garbowania wstępnego

Noty
Klasyfikacja   TN701
       3203

Środki barwiące pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego (włącznie z ekstraktami barwiącymi, ale z wyłączeniem czerni kostnej), nawet zdefiniowane chemicznie; preparaty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, na bazie środków barwiących pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego

Noty
Klasyfikacja   TN701
       3204

Środki barwiące organiczne syntetyczne, nawet zdefiniowane chemicznie; preparaty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, na bazie środków barwiących organicznych syntetycznych; produkty organiczne syntetyczne, w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory, nawet zdefiniowane chemicznie

Noty
Klasyfikacja   TN701
      

- Środki barwiące organiczne syntetyczne oraz preparaty oparte na nich, jak wymieniono w uwadze 3 do niniejszego działu

       - - 3204 11

- - Barwniki zawiesinowe oraz preparaty na ich bazie

       - - 3204 12

- - Barwniki kwasowe, nawet metalizowane, oraz preparaty na ich bazie; barwniki zaprawowe oraz preparaty na ich bazie

       - - 3204 13

- - Barwniki zasadowe oraz preparaty na ich bazie

       - - 3204 14

- - Barwniki bezpośrednie oraz preparaty na ich bazie

       - - 3204 15

- - Barwniki kadziowe oraz preparaty na ich bazie (włącznie z wykorzystywanymi w charakterze pigmentów)

       - - 3204 16

- - Barwniki reaktywne oraz preparaty na ich bazie

       - - 3204 17

- - Pigmenty oraz preparaty na ich bazie


WIT
       - - - 3204 17 00 10

- - - Barwnik C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Yellow 81 50 % masy lub większej

       - - - 3204 17 00 14

- - - Preparaty na bazie barwnika C.I. Pigment Red. 48:2 (CAS RN 7023-61-2) o zawartości barwnika C.I. Pigment Red. 48:2 60 % masy lub większej, ale nie większej niż 85 %

       - - - 3204 17 00 15

- - - Barwnik C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Green 7 40 % masy lub większej

       - - - 3204 17 00 16

- - - Barwnik C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. o zawartości pigmentu Red 49:2 60 % masy lub więcej

       - - - 3204 17 00 17

- - - Barwnik C.I. Pigment Red 12 (CAS RN 6410-32-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 12 35 % masy lub większej

       - - - 3204 17 00 18

- - - Barwnik C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Orange 16 równej 90 % masy lub większej

       - - - 3204 17 00 19

- - - Barwnik C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 48:2 równej 85 % masy lub większej

       - - - 3204 17 00 20

- - - Barwnik C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Blue 15:3 35 % masy lub większej

       - - - 3204 17 00 21

- - - Barwnik C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Blue 15:4 równej 35 % masy lub większej

       - - - 3204 17 00 22

- - - Barwnik C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 169 50 % masy lub większej

       - - - 3204 17 00 23

- - - Barwnik C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 lub CAS RN 68516-75-6)

       - - - 3204 17 00 24

- - - Barwnik C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red. 57:1 50 % masy lub większej

       - - - 3204 17 00 25

- - - Barwnik C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Yellow 14 25 % masy lub większej

       - - - 3204 17 00 26

- - - Barwnik C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Orange 13 80 % masy lub większej

       - - - 3204 17 00 29

- - - Barwnik C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 268 80 % masy lub większej

       - - - 3204 17 00 30

- - - Barwnik C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 4 60% masy lub większej

       - - - 3204 17 00 33

- - - Barwnik C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Blue 15:1 35 % masy lub większej

       - - - 3204 17 00 35

- - - Barwnik C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 202 70 % masy lub większej

       - - - 3204 17 00 40

- - - Barwnik C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Yellow 120 50 % masy lub większej

       - - - 3204 17 00 45

- - - Barwnik C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4), wysoko żywiczny barwnik (ok. 35% dysproporcjonowanej żywicy), o czystości 98% masy lub większej, w postaci ekstrudowanych kulek, o zawartości wilgoci nie więcej niż 1% masy

       - - - 3204 17 00 47

- - - Barwnik C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Yellow 180 80 % masy lub większej

       - - - 3204 17 00 49

- - - Barwnik C.I. Pigment Red. 2 (CAS RN 6041-94-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red. 2 80 % masy lub większej

       - - - 3204 17 00 65

- - - Barwnik C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 53 50 % masy lub większej

       - - - 3204 17 00 75

- - - Barwnik C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Orange 5 80 % masy lub większej

       - - - 3204 17 00 80

- - - Barwnik C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 207 50 % masy lub większej

       - - - 3204 17 00 85

- - - Barwnik C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Blue 61 35 % masy lub większej

       - - - 3204 17 00 88

- - - Barwnik C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 lub CAS RN 101357-19-1) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Violet 3 90 % masy lub większej

       - - - 3204 17 00 90

- - - Pozostałe


WIT
       - - 3204 19

- - Pozostałe, włącznie z mieszaninami dwóch lub więcej środków barwiących objętych podpozycjami od 3204 11 do 3204 19

       - 3204 20

- Produkty organiczne syntetyczne, w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające

       - 3204 90

- Pozostałe

       3205

Laki barwnikowe; preparaty na bazie laków barwnikowych wymienionych w uwadze 3 do niniejszego działu

Noty
  TN701
       3206

Pozostałe środki barwiące; preparaty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, inne niż te objęte pozycją 3203, 3204 lub 3205; produkty nieorganiczne, w rodzaju stosowanych jako luminofory, nawet niezdefiniowane chemicznie

Noty
Klasyfikacja   TN701
       3207

Pigmenty, środki matujące i farby, gotowe, szkliste emalie i glazury, pobiałki (masy lejne), ciekłe materiały do wytwarzania połysku i podobne preparaty, w rodzaju stosowanych w przemyśle ceramicznym, emalierskim i szklarskim; fryta szklana i pozostałe szkło w postaci proszku, granulek lub płatków

Noty
Klasyfikacja   TN701
       3208

Farby i pokosty (włącznie z emaliami i lakierami) na bazie polimerów syntetycznych i chemicznie modyfikowanych polimerów naturalnych, rozproszonych lub rozpuszczonych w środowisku niewodnym; roztwory określone w uwadze 4 do niniejszego działu

Noty
Klasyfikacja   TN701
       3209

Farby i pokosty (włącznie z emaliami i lakierami) na bazie polimerów syntetycznych lub polimerów naturalnych modyfikowanych chemicznie, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku wodnym

Noty
  TN701
       3210

Pozostałe farby i pokosty (włącznie z emaliami, lakierami i farbami klejowymi); gotowe pigmenty wodne, w rodzaju stosowanych do wykańczania skóry

Noty
  TN701
       3211

Sykatywy gotowe

Noty
  TN701
       3212

Pigmenty (włącznie z proszkami i płatkami metali) rozproszone w środowisku niewodnym, w postaci cieczy lub pasty, w rodzaju stosowanych do produkcji farb (włącznie z emaliami); folie do wytłoczeń; barwniki i pozostałe środki barwiące pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej

Noty
Klasyfikacja   TN701
       3213

Farby do celów artystycznych, szkolnych i reklamowych, środki modyfikujące odcienie, farby do celów rozrywkowych i tym podobne, w tabletkach, tubkach, słoikach, butelkach, miseczkach lub w podobnej postaci, lub w opakowaniach

Noty
  TN701
       3214

Kit szklarski, kit ogrodniczy, kity żywiczne, masy uszczelniające i pozostałe mastyksy; wypełniacze malarskie, nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe do fasad, ścian wewnętrznych, podłóg, sufitów lub tym podobne

Noty
Klasyfikacja   TN701
       3215

Farba drukarska, atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty, nawet stężone lub stałe

Noty
Klasyfikacja   TN701
   Dział  33

OLEJKI ETERYCZNE I REZINOIDY; PREPARATY PERFUMERYJNE, KOSMETYCZNE LUB TOALETOWE

Uwagi
Noty
  TN701
   Dział  34

MYDŁO, ORGANICZNE ŚRODKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE, PREPARATY PIORĄCE, PREPARATY SMAROWE, WOSKI SYNTETYCZNE, WOSKI PREPAROWANE, PREPARATY DO CZYSZCZENIA LUB SZOROWANIA, ŚWIECE I ARTYKUŁY PODOBNE, PASTY MODELARSKIE, "WOSKI DENTYSTYCZNE" ORAZ PREPARATY DENTYSTYCZNE PRODUKOWANE NA BAZIE GIPSU

Uwagi
Noty
Klasyfikacja   TN701
   Dział  35

SUBSTANCJE BIAŁKOWE; SKROBIE MODYFIKOWANE; KLEJE; ENZYMY

Uwagi
Noty
Klasyfikacja   TN701
   Dział  36

MATERIAŁY WYBUCHOWE; WYROBY PIROTECHNICZNE; ZAPAŁKI; STOPY PIROFORYCZNE; NIEKTÓRE MATERIAŁY ŁATWO PALNE

Uwagi
Noty
  TN701
   Dział  37

MATERIAŁY FOTOGRAFICZNE LUB KINEMATOGRAFICZNE

Uwagi
Noty
  TN701
   Dział  38

PRODUKTY CHEMICZNE RÓŻNE

Uwagi
Noty
Klasyfikacja   TN701
Sekcja  VIITworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczukuUwagi
Noty
Klasyfikacja
Sekcja  VIIISkóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i wyroby z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników)Uwagi
Noty
Sekcja  IXDrewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny; korek i wyroby z korka; wyroby ze słomy, z esperanto i innych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wiklinyUwagi
Noty
Sekcja  XŚcier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady); papier lub tektura oraz wyroby z nichUwagi
Noty
Sekcja  XIMateriały i wyroby włókienniczeUwagi
Noty
Klasyfikacja
Sekcja  XIIObuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i ich części; preparowane pióra i wyroby z nich; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkichUwagi
Noty
Sekcja  XIIIWyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkłaUwagi
Noty
Sekcja  XIVPerły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monetyUwagi
Noty
Sekcja  XVMetale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnychUwagi
Noty
Klasyfikacja
Sekcja  XVIMaszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; części do nich; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeńUwagi
Noty
Klasyfikacja
Sekcja  XVIIPojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportoweUwagi
Noty
Klasyfikacja
Sekcja  XVIIIPrzyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; zegary ścienne i zegarki naręczne; instrumenty muzyczne; ich części oraz akcesoriaUwagi
Noty
Sekcja  XIXBroń i amunicja; części i akcesoriaUwagi
Noty
Sekcja  XXWyroby różneUwagi
Noty
Sekcja  XXIDzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antykiUwagi
Noty
  
   ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PRAWA AUTORSKIE - Informacje na tej stronie podlegają następującym zasadom odpowiedzialności i praw autorskich