Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej
      System ISZTAR - Informacja Taryfowa
  Język danych : PL  EN  FR  DE    

 Strona główna      Wiadomości dnia      Kontakt      Pomoc      FAQ     
 
> Przeglądanie Taryfy
> Wyszukiwanie tekstowe
> Wyszukiwanie obszaru geograficznego
> Przeglądanie informacji wstępnych
> Kursy przeliczeniowe walut
> Przeglądanie kontyngentów

Informacja Taryfowa - FAQ

Informacja Taryfowa - FAQ

Lista najczęściej zadawanych pytań:

Gdzie można znaleźć akty prawa Unii Europejskiej?
Poszukuję aktów prawnych w ujednoliconej wersji (uwzględniające wszystkie nowelizacje aktu).

Akty prawne UE tj. rozporządzenia, decyzje oraz dyrektywy są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w serii L.
W serii C publikowane są akty o charakterze informacyjnym.
Poniżej znajduje się link do strony internetowej zawierającej funkcję umożliwiającą wyszukiwanie opublikowanych dzienników urzędowych.

-               Dzienniki Urzędowe opublikowane przed 1 maja 2004 w języku angielskim: są dostępne pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/en/tools/about.htm

-               Dzienniki Urzędowe opublikowane po 1 maja 2004 w języku polskim: są dostępne pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/en/tools/about.htm

 

Dysponując numerem aktu prawnego oraz rokiem jego wydania możemy odnaleźć akt prawy w języku polskim (większość aktów dostępna jest tylko w języku angielskim) i zapoznać się z jego treścią korzystając z następujących strony internetowej Unii Europejskiej: http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm.

 

Tłumaczenia dostępne są również na stronie UKIE (nie są to wersje jednolite):  http://www1.ukie.gov.pl/dtc.nsf

 

Jaka taryfa celna obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r.?

Od dnia 1 stycznia 2005 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie  Komisji (WE) nr 1810/2004 z  dnia 7 września 2004 r. zmieniające załącznik Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej  oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE Nr 327 z 30 października 2004 r.)

 

Wykaz kodów CN na rok 2005  tj. kodów usuniętych, nowych kodów, kodów ponownie wprowadzonych oraz tablice korelacyjne kodów CN 2004-2005 i 2005-2004.

 

 

Informujemy, że istnieje możliwość zakupienia pojedynczych egzemplarzy (np. zawierającego Wspólną Taryfę Celną na rok 2005) lub dokonania prenumeraty Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w wydaniu papierowym.

Cena pojedynczego egzemplarza uzależniona jest od objętości publikacji.

 

Dystrybutorem Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w Polsce jest:

ARS POLONA S.A.

Ul. Obrońców 25

03-933 Warszawa

tel . 022 509 86 00

fax . 022 509 86 20

e-mail : ksiazki@arspolona.com.pl

anna .krysinska@arspolona.com.pl

 

 

  
   ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PRAWA AUTORSKIE - Informacje na tej stronie podlegają następującym zasadom odpowiedzialności i praw autorskich