Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej
      System ISZTAR - Informacja Taryfowa
  Język danych : PL  EN  FR  DE    

 Strona główna      Wiadomości dnia      Kontakt      Pomoc      FAQ     
 
> Przeglądanie Taryfy
> Wyszukiwanie tekstowe
> Wyszukiwanie obszaru geograficznego
> Przeglądanie informacji wstępnych
> Kursy przeliczeniowe walut
> Przeglądanie kontyngentów

8701 -

8701    -     Ciągniki (inne niż ciągniki objęte pozycją 8709(+).

8701 10       -      Ciągniki kierowane przez pieszego

8701 20       -      Ciągniki drogowe do naczep

8701 30       -      Ciągniki gąsienicowe

8701 90       -      Pozostałe

W niniejszej pozycji ciągniki oznaczają pojazdy kołowe lub gąsienicowe skonstruowane przede wszystkim do ciągnięcia albo pchania innego pojazdu, urządzenia lub ładunku. Mogą one być wyposażone w pomocnicze urządzenia, umożliwiające w połączeniu z głównym zastosowaniem ciągnika transport narzędzi, ziarna siewnego, nawozów lub innych towarów, albo urządzenia, umożliwiające,jako funkcję pomocniczą, mocowanie narzędzi roboczych.

Pozycja niniejsza nie obejmuje zespołów napędowych specjalnie zaprojektowanych, skonstruowanych albo wzmocnionych tak, aby stanowiły integralną część maszyny wykonującej funkcję taką, jak: podnoszenie, wykopy, niwelowanie itd., nawet jeżeli podstawa napędowa wykorzystuje ciągnięcie albo pchanie do wykonywania tej czynności.

Niniejsza pozycja obejmuje ciągniki (inne niż używane na peronach kolejowych objętych pozycją 8709) różnego typu (ciągniki do prac rolniczych albo leśnych, ciągniki drogowe, ciężkie ciągniki do prac inżynieryjno-budowlanych, ciągniki wyposażone we wciągarkę itd.), bez względu na rodzaj napędu (tłokowy silnik spalinowy wewnętrznego spalania, silnik elektryczny itd.). Obejmuje ona również ciągniki, które mogą poruszać się zarówno po szynach, jak i po drodze, ale nie takie, które przeznaczone są wyłącznie do poruszania się po szynach.

Ciągniki objęte niniejszą pozycją mogą być wyposażone w nadwozie (karoserię) lub mogą posiadać siedzenia dla załogi lub kabinę kierowcy. Mogą być wyposażone w urządzenie umożliwiające podnoszenie i opuszczanie narzędzi rolniczych, w urządzenie sprzęgające do przyczep lub naczep (zwłaszcza w ciągnikach i podobnych pojazdach) albo w wał odbioru mocy do napędu maszyn, takich jak młocarnie i piły tarczowe.

Podwozie ciągnika może być zamontowane na kołach, gąsienicach albo na kombinacji kół i gąsienic. W tym ostatnim wypadku tylko przednia oś kierująca jest wyposażona w koła.

Pozycja niniejsza obejmuje również ciągniki kierowane przez pieszego. Są to małe ciągniki rolnicze wyposażone w jedną oś napędową z jednym albo dwoma kołami. Podobnie jak zwykłe ciągniki, są one przeznaczone do użytku z wymiennymi narzędziami, które mogą pracować dzięki napędowi przenoszonemu przez uniwersalny wał odbioru mocy. Zwykle nie są one wyposażone w siedzenie, a kierowanie odbywa się za pomocą dwóch rękojeści. Jednakże niektóre typy mają również jedno- albo dwukołowy tylny wózek z miejscem do siedzenia dla kierowcy.

Podobne ciągniki kierowane przez pieszego są wykorzystywane do celów przemysłowych.

Niniejsza pozycja obejmuje ciągniki wyposażone we wciągarki (np. takie jak wykorzystywane do ciągnięcia pojazdów, które utknęły, do karczowania i wywózki drzew albo do przewozu narzędzi rolniczych na większe odległości).

Dalej pozycja obejmuje ciągniki typu bramowego (ciągniki podwyższone), używane na przykład w winnicach i na plantacjach leśnych.

***

Pozycja nie obejmuje również ciężarówek pomocy drogowej wyposażonych w dźwigi, wciągniki wielokrążkowe, wciągarki itd. (pozycja 8705).

CIĄGNIKI WYPOSAŻONE W INNE MECHANIZMY

Należy zaznaczyć, że maszyny rolnicze przeznaczone do montowania w ciągnikach jako wyposażenie wymienne (pługi, brony, pielniki itd.) klasyfikowane są w ich odpowiednich pozycjach, nawet jeżeli zamontowane są na ciągniku w chwili prezentacji. Jednostka napędowa w takich przypadkach jest klasyfikowana osobno w niniejszej pozycji.

Ciągniki i przemysłowe narzędzia robocze są również klasyfikowane osobno, jeżeli ciągnik przeznaczony jest zasadniczo do ciągnięcia lub pchania innego pojazdu albo ładunku i ma, podobnie jak ciągnik rolniczy, proste urządzenia do obsługi narzędzi roboczych (podnoszenie, opuszczanie itd.). W takim wypadku wymienne narzędzia robocze są klasyfikowane do ich odpowiednich pozycji, nawet jeżeli są prezentowane z ciągnikiem i nawet gdy są na nim zamontowane, podczas gdy ciągnik wraz z wyposażeniem roboczym klasyfikowany jest w niniejszej pozycji.

W wypadku ciągników przegubowych naczepowych, ciągników połączonych z naczepami, oraz ciągników przystosowanych do dużych obciążeń połączonych podobnie z naczepami, z maszynami roboczymi objętymi działem 84., element ciągnący klasyfikowany jest w niniejszej pozycji, podczas gdy naczepa albo maszyna robocza klasyfikowana jest w odpowiadającej jej pozycji.

Z drugiej jednak strony, niniejsza pozycja nie obejmuje zespołów napędowych maszyn, których dotyczą na przykład pozycje 8425842684298430 8432. W nich bowiem zespół napędowy, urządzenia sterujące, narzędzia robocze oraz ich urządzenia uruchamiające są specjalnie przeznaczone do montowania łącznie, stanowiąc integralny układ mechaniczny. Takimi urządzeniami są ładowarki, spychacze, pługi motorowe itd.

Ogólna zasada stanowi, że zespoły napędowe będące integralną częścią maszyny przeznaczonej do transportu bliskiego, wykopów itd. mogą być odróżnione od ciągników objętych niniejszą pozycją na podstawie ich specjalnych cech konstrukcyjnych (kształtu, podwozia, sposobu poruszania się itp.). W wypadku zespołów napędowych typu ciągnikowego należy brać pod uwagę różne elementy techniczne odnoszące się zasadniczo do konstrukcji kompletnego układu oraz do wyposażenia specjalnie przeznaczonego do wykonywania funkcji innych niż ciągnięcie albo pchanie. Na przykład zespołami napędowymi nieobjętymi niniejszą pozycją są elementy, takie jak bloki podporowe, płyty lub belki, platformy dźwigów obrotowych, stanowiące część zespołu napędowego lub przymocowane, zwykle przyspawane do ramy podwozia w celu podtrzymywania urządzeń uruchamiających narzędzia robocze. Dodatkowo takie zespoły napędowe mogą obejmować następujące części typowe: specjalne skrzynie biegów, w których np. prędkość maksymalna biegu wstecznego jest nie mniejsza od prędkości maksymalnej biegu do przodu, sprzęgło hydrauliczne i przemiennik momentu obrotowego, przeciwwagę wyrównawczą, dłuższe gąsienice w celu zwiększenia stabilności podstawy, specjalną ramę do silnika umieszczonego z tyłu itd.

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 8701 10

Patrz Noty wyjaśniające do pozycji 8701, punkty 6 i 7.

Podpozycja 8701 30

Niniejsza podpozycja obejmuje również ciągniki kombinowane kołowo-gąsienicowe.

 


 

  
   ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PRAWA AUTORSKIE - Informacje na tej stronie podlegają następującym zasadom odpowiedzialności i praw autorskich