Zollverwaltung der Republik Polen
      ISZTAR System - Elektronischer Zolltarif
  Sprache : PL  EN  FR  DE    Der Text ist nur in Polnisch verfügbar

 Startseite      Tägliche Ankündigungen      Kontakt      Hilfe      FAQ     
 
> Zolltarif
> Textsuche
> Ländersuche
> Vorbemerkungen
> Wechselkurse
> Konteingentabfrage

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

7210

Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, platerowane, powleczone lub pokryte

W tej pozycji wyrobami platerowanymi są te wyroby, które zostały poddane platerowaniu, jak zdefiniowano w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do HS do tego działu, część IV), pkt C) 2) e), a wyrobami powleczonymi lub pokrytymi są te, które zostały poddane jednej z obróbek objętych częścią wymienionych powyżej Uwag ogólnych Not wyjaśniających, pkt d) iv) i v).

7210 12 20

Blacha biała

Podpozycja ta nie obejmuje blachy białej lakierowanej (podpozycja 7210 70 10).

7210 20 00

Powleczone lub pokryte ołowiem, włączając blachę białą matową

W tej podpozycji „blacha matowa” oznacza wyroby walcowane płaskie o grubości mniejszej niż 0,5 mm, które są powleczone warstwą stopu ołowiowo-cynowego za pomocą elektrolizy lub poprzez zanurzanie w kąpieli stopionego metalu. Ilość ołowiu, na obydwu powierzchniach, nie może przekraczać 120 g/m2 wyrobu.

7210 30 00

Elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem

Zob. Noty wyjaśniające do HS do podpozycji 7210 30, 7210 41 i 7210 49.

7210 41 00

Faliste

Zob. Noty wyjaśniające do HS do podpozycji 7208, akapit szósty.

7210 61 00

Powleczone lub pokryte stopami aluminiowo-cynkowymi

Podpozycja ta obejmuje wyroby walcowane płaskie, powleczone lub pokryte stopami, w których masa aluminium przeważa nad masą cynku. Inne pierwiastki stopowe są dozwolone.

7210 90 80

Pozostałe

Oprócz emaliowanych blach lub płyt, podpozycja ta obejmuje blachy lub płyty srebrzone, złocone lub powleczone platyną, tj. powleczone metalami szlachetnymi na jednej lub obydwu stronach w procesie innym niż platerowanie. Procesami, których to głównie dotyczy, są: osadzanie elektrolityczne, natryskiwanie i odparowanie próżniowe (zob. Uwagi ogólne Not wyjaśniających do HS do tego działu, część IV), pkt C) 2 d) iv))

Kompendium opinii klasyfikacyjnych

Kod nomenklatury

Opis towaru

7210 70

1.                Laminowane produkty stalowe, składające się z dwóch stalowych arkuszy płasko walcowanych, stanowiących zewnętrzne warstwy laminowanego produktu oraz jednego arkusza lub warstwy z tworzywa sztucznego, która stanowi warstwę wewnętrzną lub rdzeń. Warstwy zewnętrzne posiadają zazwyczaj indywidualną grubość do 2,54 mm, a grubość rdzenia może mieścić się w zakresie od około 0,02 mm do 2,29 mm. Produkty te są zwykle zwinięte, o szerokości około 1500 mm lub mogą być pocięte na arkusze. Rdzeń nadaje produktom pierwszorzędną jakość tłumienia dźwięku. Produkty te są używane do zewnętrznego okładania budynków, dekoracji wewnętrznej, elementów nadwozi samochodowych, w urządzeniach domowych, w maszynach biurowych itd.

 

  
   Haftungsausschluss und Urheberrechtsschutz Haftungsausschluss und Urheberrechtsschutz