Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej
      System ISZTAR - Informacja Taryfowa
  Język danych : PL  EN  FR  DE    

 Strona główna      Wiadomości dnia      Kontakt      Pomoc      FAQ     
 
> Przeglądanie Taryfy
> Wyszukiwanie tekstowe
> Wyszukiwanie obszaru geograficznego
> Przeglądanie informacji wstępnych
> Kursy przeliczeniowe walut
> Przeglądanie kontyngentów

Drzewo nomenklatury

Data ważności danych: 2017/07/03

Sekcja  IZwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcegoUwagi
Noty
Klasyfikacja
Sekcja  IIProdukty pochodzenia roślinnegoUwagi
Noty
Sekcja  IIITłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnegoUwagi
Noty
Sekcja  IVGotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniuUwagi
Noty
Klasyfikacja
Sekcja  VProdukty mineralneUwagi
Noty
Sekcja  VIProdukty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnychUwagi
Noty
Klasyfikacja
Sekcja  VIITworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczukuUwagi
Noty
Klasyfikacja
Sekcja  VIIISkóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i wyroby z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników)Uwagi
Noty
Sekcja  IXDrewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny; korek i wyroby z korka; wyroby ze słomy, z esperanto i innych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wiklinyUwagi
Noty
Sekcja  XŚcier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady); papier lub tektura oraz wyroby z nichUwagi
Noty
   Dział  47

ŚCIER Z DREWNA LUB Z POZOSTAŁEGO WŁÓKNISTEGO MATERIAŁU CELULOZOWEGO; PAPIER LUB TEKTURA, Z ODZYSKU (MAKULATURA I ODPADY)

Uwagi
Noty
Klasyfikacja
   Dział  48

PAPIER I TEKTURA; ARTYKUŁY Z MASY PAPIERNICZEJ, PAPIERU LUB TEKTURY

Uwagi
Noty
Klasyfikacja
       4801

Papier gazetowy, w zwojach lub arkuszach

Noty
Klasyfikacja   TN701
       4802

Papier i tektura niepowleczone, w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub innych celów graficznych oraz nieperforowany papier na karty i taśmy dziurkowane, w zwojach lub arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), dowolnego rozmiaru, inny niż papier objęty pozycją 4801 lub 4803; papier i tektura, czerpane

Noty
Klasyfikacja   TN701
       4803

Papier do produkcji papieru toaletowego lub chusteczek higienicznych, ręczników lub pieluszek oraz podobny papier, w rodzaju stosowanego do celów gospodarczych lub sanitarnych, wata celulozowa i wstęgi, z włókien celulozowych, nawet krepowane, marszczone, tłoczone, perforowane, barwione powierzchniowo, z powierzchnią dekorowaną lub z nadrukiem, w zwojach lub arkuszach

Noty
Klasyfikacja   TN701
       4804

Papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach lub arkuszach, inne niż objęte pozycją 4802 lub 4803

Noty
Klasyfikacja   TN701
       4805

Pozostały papier i tektura, niepowleczone, w zwojach lub arkuszach, niepoddane dalszej obróbce lub przetwarzaniu w inny sposób niż wymieniony w uwadze 3 do niniejszego działu

Noty
Klasyfikacja   TN701
       4806

Pergamin roślinny, papiery tłuszczoodporne, kalki kreślarskie i papier pergaminowy satynowany oraz pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub prześwitujące, w zwojach lub w arkuszach

Noty
Klasyfikacja   TN701
       4807

Papier i tektura złożone (wykonane przez sklejenie płaskich warstw papieru lub tektury), niepowleczone powierzchniowo ani nieimpregnowane, nawet ze wzmocnieniem wewnętrznym, w zwojach lub arkuszach

Noty
  TN701
       4808

Papier i tektura faliste (z płaskimi arkuszami wklejonymi lub nie), krepowane, marszczone, tłoczone lub perforowane, w zwojach lub arkuszach, inne niż papier opisany w pozycji 4803

Noty
Klasyfikacja   TN701
       4809

Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe (włącznie z powleczonym lub impregnowanym papierem na matryce do powielania lub płyty offsetowe), nawet zadrukowane, w zwojach lub arkuszach

Noty
Klasyfikacja   TN701
       4810

Papier i tektura, powleczone jednostronnie lub obustronnie kaolinem (glinką białą) lub innymi substancjami nieorganicznymi, ze spoiwem lub bez, oraz bez żadnej innej powłoki, nawet barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem, w zwojach lub arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), o dowolnym wymiarze

Noty
Klasyfikacja   TN701
       4811

Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, powleczone, impregnowane, pokryte, barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem, w zwojach lub arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), o dowolnym wymiarze, inne niż towary objęte pozycją 4803, 4809 lub 4810

Noty
Klasyfikacja   TN701
       4812

Bloki, płyty i płytki filtracyjne, z masy papierniczej

Noty
  TN701
       4813

Bibułka papierosowa, nawet pocięta do wymiaru lub w książeczkach, lub w tutkach

Noty
  TN701
       4814

Tapety papierowe i podobne pokrycia ścienne; okienny papier przezroczysty

Noty
Klasyfikacja   TN701
       4816

Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe (inne niż te objęte pozycją 4809), matryce powielaczowe i płyty offsetowe, z papieru, nawet pakowane w pudełka

Noty
Klasyfikacja   TN701
       4817

Koperty, karty listowe, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub tektury; pudełka, torby, portfele i zestawy piśmienne, z papieru lub tektury, zawierające asortyment piśmiennych artykułów papierniczych

Noty
  TN701
       4818

Papier toaletowy i podobny papier, wata celulozowa lub wstęgi z włókien celulozowych, w rodzaju stosowanych w gospodarstwach domowych lub do celów sanitarnych, w rolkach o szerokości nieprzekraczającej 36 cm lub pocięte do kształtu lub wymiaru; chusteczki do nosa, chusteczki kosmetyczne, ręczniki, obrusy, serwety, serwetki, prześcieradła i podobne artykuły do użytku domowego, sanitarnego lub szpitalnego, artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, z masy papierniczej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych

Noty
Klasyfikacja   TN701
       4819

Kartony, pudła, pudełka, torby i pozostałe pojemniki do pakowania, z papieru, tektury, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych; segregatory, pudełka na listy i podobne artykuły, z papieru lub tektury, w rodzaju stosowanych w biurach, sklepach lub tym podobnych

Noty
Klasyfikacja   TN701
       - 4819 10

- Kartony, pudła i pudełka, z papieru lub tektury falistych


WIT
       - 4819 20

- Kartony, pudła i pudełka, składane, z papieru lub z tektury niefalistych


WIT
       - 4819 30

- Worki i torby, posiadające podstawę o szerokości 40 cm lub większej

       - 4819 40

- Pozostałe worki i torby, włącznie z rożkami


WIT
       - 4819 50

- Pozostałe opakowania, włącznie z kopertami na płyty


WIT
       - 4819 60

- Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne artykuły, w rodzaju stosowanych w biurach, sklepach lub tym podobnych


WIT
       4820

Rejestry, księgi rachunkowe, notesy i notatniki, księgi zamówień, kwitariusze, bloki listowe, bloczki na notatki, dzienniki, terminarze i podobne artykuły, zeszyty, bibuły, okładki (z kartkami do wyjmowania lub inne), teczki, okładki do akt, różnorodne formularze pism, przekładane kalką zestawy do pisania i pozostałe artykuły piśmienne, z papieru lub tektury; albumy na próbki lub kolekcje i okładki książek, z papieru lub tektury

Noty
Klasyfikacja   TN701
       4821

Etykiety wszelkich rodzajów z papieru lub tektury, nawet zadrukowane

Noty
  TN701
       4822

Szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki, z masy papierniczej, papieru lub tektury (nawet perforowane lub utwardzane)

Noty
  TN701
       4823

Pozostały papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, pocięte do wymiaru lub kształtu; pozostałe artykuły z masy papierniczej, papieru, tektury, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych

Noty
Klasyfikacja   TN701
   Dział  49

KSIĄŻKI, GAZETY, OBRAZKI I POZOSTAŁE WYROBY PRZEMYSŁU POLIGRAFICZNEGO, DRUKOWANE; MANUSKRYPTY, MASZYNOPISY I PLANY

Uwagi
Noty
Sekcja  XIMateriały i wyroby włókienniczeUwagi
Noty
Klasyfikacja
Sekcja  XIIObuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i ich części; preparowane pióra i wyroby z nich; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkichUwagi
Noty
Sekcja  XIIIWyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkłaUwagi
Noty
Sekcja  XIVPerły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monetyUwagi
Noty
Sekcja  XVMetale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnychUwagi
Noty
Klasyfikacja
Sekcja  XVIMaszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; części do nich; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeńUwagi
Noty
Klasyfikacja
Sekcja  XVIIPojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportoweUwagi
Noty
Klasyfikacja
Sekcja  XVIIIPrzyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; zegary ścienne i zegarki naręczne; instrumenty muzyczne; ich części oraz akcesoriaUwagi
Noty
Sekcja  XIXBroń i amunicja; części i akcesoriaUwagi
Noty
Sekcja  XXWyroby różneUwagi
Noty
Sekcja  XXIDzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antykiUwagi
Noty
  
   ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PRAWA AUTORSKIE - Informacje na tej stronie podlegają następującym zasadom odpowiedzialności i praw autorskich