Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej
      System ISZTAR - Informacja Taryfowa
  Język danych : PL  EN  FR  DE    

 Strona główna      Wiadomości dnia      Kontakt      Pomoc      FAQ     
 
> Przeglądanie Taryfy
> Wyszukiwanie tekstowe
> Wyszukiwanie obszaru geograficznego
> Przeglądanie informacji wstępnych
> Kursy przeliczeniowe walut
> Przeglądanie kontyngentów

Drzewo nomenklatury

Data ważności danych: 2017/10/25

Sekcja  IZwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcegoUwagi
Noty
Klasyfikacja
Sekcja  IIProdukty pochodzenia roślinnegoUwagi
Noty
Sekcja  IIITłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnegoUwagi
Noty
Sekcja  IVGotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniuUwagi
Noty
Klasyfikacja
Sekcja  VProdukty mineralneUwagi
Noty
Sekcja  VIProdukty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnychUwagi
Noty
Klasyfikacja
Sekcja  VIITworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczukuUwagi
Noty
Klasyfikacja
   Dział  39

TWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH

Uwagi
Noty
Klasyfikacja   TN701
      

I. FORMY PODSTAWOWE

Noty
Klasyfikacja
       3901

Polimery etylenu, w formach podstawowych

Noty
Klasyfikacja   TN701
       3902

Polimery propylenu lub innych alkenów, w formach podstawowych

Noty
Klasyfikacja   TN701
       3903

Polimery styrenu, w formach podstawowych

Noty
Klasyfikacja   TN701
       3904

Polimery chlorku winylu lub innych fluorowcowanych alkenów, w formach podstawowych

Noty
Klasyfikacja   TN701
       3905

Polimery octanu winylu lub innych estrów winylowych, w formach podstawowych; inne polimery winylowe w formach podstawowych

Noty
Klasyfikacja   TN701
       3906

Polimery akrylowe w formach podstawowych

Noty
Klasyfikacja   TN701
       3907

Poliacetale, pozostałe polietery i żywice epoksydowe, w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i pozostałe poliestry, w formach podstawowych

Noty
Klasyfikacja   TN701
       3908

Poliamidy w formach podstawowych

Noty
Klasyfikacja   TN701
       3909

Żywice aminowe, żywice fenolowe i poliuretany, w formach podstawowych

Noty
Klasyfikacja   TN701
       3910

Silikony w formach podstawowych

Noty

WIT   TN701
       3911

Żywice naftowe, żywice kumaronowo-indenowe, politerpeny, polisiarczki, polisulfony i pozostałe produkty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, w formach podstawowych

Noty
Klasyfikacja   TN701
       3912

Celuloza i jej pochodne chemiczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, w formach podstawowych

Noty
Klasyfikacja   TN701
       3913

Polimery naturalne (na przykład kwas alginowy) i modyfikowane polimery naturalne (na przykład utwardzone białka, pochodne chemiczne kauczuku naturalnego), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, w formach podstawowych

Noty
Klasyfikacja   TN701
       3914

Wymieniacze jonowe oparte na polimerach objętych pozycjami od 3901 do 3913, w formach podstawowych

Noty
  TN701
      

II. ODPADY, ŚCINKI I BRAKI; PÓŁFABRYKATY; ARTYKUŁY

Noty
Klasyfikacja
       3915

Odpady, ścinki i braki, z tworzyw sztucznych

Noty
Klasyfikacja   TN701
       3916

Przędza jednowłóknowa (monofilament), której dowolny wymiar przekroju poprzecznego przekracza 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki profilowane, nawet obrobione powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej, z tworzyw sztucznych

Noty
Klasyfikacja   TN701
       3917

Rury, rurki i węże oraz ich osprzęt (na przykład złącza, kolanka, kołnierze), z tworzyw sztucznych

Noty
Klasyfikacja   TN701
       - 3917 10

- Sztuczne jelita (osłonki kiełbas) z utwardzonych białek lub materiałów celulozowych

      

- Rury, przewody i węże, sztywne

       - - 3917 21

- - Z polimerów etylenu

       - - - 3917 21 10

- - - Bez szwu i o długości przekraczającej maksymalny wymiar przekroju poprzecznego, nawet obrobione powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej


WIT
       - - - - 3917 21 10 10

- - - - Do stosowania w niektórych rodzajach statków powietrznych

       - - - - 3917 21 10 90

- - - - Pozostałe

       - - - 3917 21 90

- - - Pozostałe

       - - 3917 22

- - Z polimerów propylenu

       - - 3917 23

- - Z polimerów chlorku winylu

       - - 3917 29

- - Z pozostałych tworzyw sztucznych


WIT
      

- Pozostałe rury, przewody i węże

       - - 3917 31

- - Giętkie rury, przewody i węże, o minimalnym ciśnieniu rozrywającym 27,6 MPa

       - - 3917 32

- - Pozostałe, niewzmocnione ani niepołączone z innymi materiałami, bez wyposażenia


WIT
       - - 3917 33

- - Pozostałe, niewzmocnione ani niepołączone z innymi materiałami, z wyposażeniem


WIT
       - - 3917 39

- - Pozostałe


WIT
       - 3917 40

- Wyposażenie


WIT
       3918

Pokrycia podłogowe z tworzyw sztucznych, nawet samoprzylepne, w rolkach lub w postaci płytek; pokrycia ścienne lub sufitowe, z tworzyw sztucznych, jak określono w uwadze 9 do niniejszego działu

Noty
Klasyfikacja   TN701
       3919

Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, nawet w rolkach

Noty
Klasyfikacja   TN701
       3920

Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani niepołączonych w podobny sposób z innymi materiałami

Noty
Klasyfikacja   TN701
       3921

Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych

Noty
Klasyfikacja   TN701
       3922

Wanny, prysznice, zlewy, umywalki, bidety, miski klozetowe, sedesy i pokrywy, spłuczki ustępowe i podobne artykuły sanitarne, z tworzyw sztucznych

Noty
Klasyfikacja   TN701
       3923

Artykuły do transportu lub pakowania towarów, z tworzyw sztucznych; korki, pokrywki, kapsle i pozostałe zamknięcia, z tworzyw sztucznych

Noty
Klasyfikacja   TN701
       3924

Naczynia stołowe, naczynia kuchenne, pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i artykuły higieniczne lub toaletowe, z tworzyw sztucznych

Noty
Klasyfikacja   TN701
       3925

Artykuły budowlane z tworzyw sztucznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Noty
Klasyfikacja   TN701
       3926

Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych oraz artykuły z pozostałych materiałów objętych pozycjami od 3901 do 3914

Noty
Klasyfikacja   TN701
   Dział  40

KAUCZUK I ARTYKUŁY Z KAUCZUKU

Uwagi
Noty
Klasyfikacja   TN701
Sekcja  VIIISkóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i wyroby z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników)Uwagi
Noty
Sekcja  IXDrewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny; korek i wyroby z korka; wyroby ze słomy, z esperanto i innych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wiklinyUwagi
Noty
Sekcja  XŚcier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady); papier lub tektura oraz wyroby z nichUwagi
Noty
Sekcja  XIMateriały i wyroby włókienniczeUwagi
Noty
Klasyfikacja
Sekcja  XIIObuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i ich części; preparowane pióra i wyroby z nich; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkichUwagi
Noty
Sekcja  XIIIWyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkłaUwagi
Noty
Sekcja  XIVPerły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monetyUwagi
Noty
Sekcja  XVMetale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnychUwagi
Noty
Klasyfikacja
Sekcja  XVIMaszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; części do nich; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeńUwagi
Noty
Klasyfikacja
Sekcja  XVIIPojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportoweUwagi
Noty
Klasyfikacja
Sekcja  XVIIIPrzyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; zegary ścienne i zegarki naręczne; instrumenty muzyczne; ich części oraz akcesoriaUwagi
Noty
Sekcja  XIXBroń i amunicja; części i akcesoriaUwagi
Noty
Sekcja  XXWyroby różneUwagi
Noty
Sekcja  XXIDzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antykiUwagi
Noty
  
   ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PRAWA AUTORSKIE - Informacje na tej stronie podlegają następującym zasadom odpowiedzialności i praw autorskich